Sukuseuran historia

Sukuseuran perustaminen

Vehmersalmen Puutosmäen koulun opettaja Inkeri Puustinen oli 1980-luvulla tutkinut Soisalon saaren pohjoisosassa sijaitsevien Juonionlahden ja Puutosmäen kylien sukutalojen historiaa. Inkeri Puustinen oli tuolloin jo iäkäs asuen Kuopiossa palvelutalossa, joten oli olemassa vaara, että koottu tieto häviäisi hänen jälkeensä. Niinpä Puutosmäen Ollilan tilan isäntä Heikki Kurki ryhtyi puuhaamaan Soinisten sukuseuran perustamista.

Sukuseuran perustava kokous pidettiin 2.8.1992 Puutosmäen koululla. Paikalle oli saapunut yli sata suvun jäsentä Pohjois-Savosta ja myös muualta Suomesta. Sukuseuran vanhimmaksi valittiin Puutosmäen Kuoppaharjun tilan isäntä Viljo Soininen ja hänen varamiehekseen Heikki Kurki. Seuran tiedottajaksi valittiin Irene Soininen ja hänen varamiehekseen Jari Soininen. Seuran varainhankinnasta vastasi Jukka-Pekka Soininen varamiehenään Matti Soininen. Seuran kotipaikaksi sovittiin Kuopio. Seuraa ei kuitenkaan rekisteröity, koska säännöt olivat vasta valmisteluasteella.

elsa_aino_inkeri_puustinen
Elsa Aino Inkeri Puustinen toimi Puutosmäen koulun opettajana vuosina 1939–1977. Hänen Puutosmäen kylien sukutalojen historiantutkimuksen innoittamana perustettiin Soinisten sukuseura elokuussa 1992.

Soinisten sukuseura ry -nimisen yhdistyksen perustamiskirja allekirjoitettiin Kuopiossa 26.3.2009. Perustamiskirjan allekirjoittivat Veli Nykänen, Reijo Soininen, Simo S. Soininen ja Timo Soininen. Seuran tavoitteiksi kirjattiin suvun vaiheiden ja historian selvittäminen, suvun perinteiden vaaliminen sekä yhteenkuuluvuuden tunteen edistäminen suvun jäsenten keskuudessa. Soinisten sukuseura ry merkittiin patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä yhdistysrekisteriin 3.7.2009.

Sukujuhlat

Seuran ensimmäistä sukujuhlaa vietettiin 1.-2.8.1992 teemalla ”Soiniset 450 vuotta Puutosmäessä”. Ensimmäisen päivän iltaa vietettiin Aurinkorannalla ja nautittiin rantakalaa yhteislaulun siivittämänä. Toisen päivän juhla alkoi kunniakäynnillä Puutosmäen sankarihaudoilla sekä sukujuhlan jumalanpalveluksella Vehmersalmen kirkossa. Inkeri Puustinen piti päiväjuhlassa Soinisten sukua käsitelleen juhlaesitelmän.

Soinisten sukuseuran perustaminen ja sukujuhla sujuivat Puutosmäen koulussa joukkuehengellä.
Soinisten sukuseuran perustaminen ja sukujuhla sujuivat Puutosmäen koulussa joukkuehengellä.

Toista sukujuhlaa vietettiin Puutosmäen koululla 29.7.1995 teemalla ”Soiniset 453 vuotta Puutosmäessä”. Olihan aikaa edellisestä sukujuhlasta vierähtänyt jo kolme vuotta. Tilaisuus alkoi kunniakäynnillä Puutosmäen sankarihaudoilla. Juhlaesitelmän piti Jyri Paulaharju käsitellen vuonna 1989 julkaisemaansa tutkimusta ”Soinisia ja Carlsoneja”. Esitelmässään hän totesi mm.: ”Sukututkimus on harrastus, joka avaa tutkijalle mittaamattoman näkymän menneitten aikojen elämään ja esivanhempiin. Parhaimmillaan suvun vaiheiden seuraaminen antaa sisältöä omaan elämään ja viitoittaa tietyssä määrin myös tulevaisuuden linjaa. Sukututkimus on ennen kaikkea esi-isien ja -äitien työn ja arkipäivän askareiden ja elämäntaiston kunnioittamista.”  Juhla päättyi rantakalaan. Mukana oli kuutisenkymmentä suvun jäsentä.

Kolmas sukujuhla pidettiin 1.8.1998 edelleen Puutosmäen koululla. Tämäkin juhla päättyi rantakalaan. Paikalle oli saapunut runsas viisikymmentä suvun jäsentä.

Seura jatkoi toimintaansa ”yhtäköyttä-yhdistyksenä”, mutta sukujuhla ja samalla myös sukukokous päätettiin jatkossa pitää kahden vuoden välein.

Neljättä sukujuhlaa vietettiin Vehmersalmen Ritoniemessä 29.7.2000 teemalla ”Soiniset 459 vuotta Puutosmäessä”. Tutkimustyötä koskien Soinisten alkuvaiheita oli välivuosina tehty siis tarkasti. Päivällä tutustuttiin Tetrimäen hengelliseen keskukseen. Sukukokouksessa Viljo Soininen luopui seuran vanhimman tehtävistä. Seuran esimieheksi valittiin Pentti Soininen ja sihteeriksi Timo Soininen. Sukukokouksessa päätettiin seuran kotisivujen laadinnasta ja seuran lehden julkaisemisesta. Lehden päätoimittajana aloitti sihteeri Timo Soininen. Illalla nautittiin perinteinen rantakala. Mukana oli yli kuusikymmentä suvun jäsentä.

Viides sukukokous ja samalla seuran kymmenvuotisjuhla pidettiin Leppävirralla hotelli Vesi-Leppiksessä 27.7.2002. Juhla alkoi komeasti diplomiurkuri Jukka Kuhan konsertilla Leppävirran kirkossa. Tämän jälkeen kokoonnuttiin runoilija Olli Kymäläisen patsaalla. Seuran esimies Pentti Soininen kertoi Soinisten sukuun kuuluneesta Olli Kymäläisestä ja lausui otteita hänen runoistaan. Illaksi siirryttiin Mustinmäen maisemakylän kautta Soinilansalmelle Salmitaloon, missä saunottiin, laulettiin ja nautittiin perinteinen rantakala. Seuran ensimmäinen lehti Soinisten Puumerkki ilmestyi. Seuran kotisivut olivat valmistuneen sopivasti sukujuhlan kynnyksellä. Ne oli laatinut Kaisa Soininen. Lehden toimittajaksi valittiin Liisa Soininen. Mukana oli toista sataa seuran jäsentä, kaukaisimmat aina Kanadasta saakka.

Kuudetta sukujuhlaa vietettiin Kuopiossa hotelli Savoniassa 24.7.2004. Pauli Arola piti juhlaesitelmän Mikael Soinisen elämäntyöstä opettajakoulutuksen, kansansivistyksen ja raittiuden hyväksi. Soinisten Puumerkki nro 2 ilmestyi. Kokouksessa päätettiin sukukirjaprojektin käynnistämisestä vetäjänä Simo S. Soininen. Pentti Soinisen luovuttua seuran esimiehen tehtävistä jatkajaksi valittiin Veli Nykänen. Sukukokouksen jälkeen risteiltiin Kuopiosta Ukko-laivalla Alahovin viinitilalle, missä nautittiin perinteinen rantakala samalla viinitilan antimia maistellen. Mukana oli viitisenkymmentä seuran jäsentä.

Seitsemäs sukujuhla pidettiin Muuruveden maatalousoppilaitoksella 22.7.2006. Tilaisuudessa kuultiin kolme juhlaesitelmää kansanedustaja Heikki Soinisesta, Polvijärven Soinisista sekä Kaavin Soinisista. Soinisten Puumerkki nro 3 ilmestyi. Sukukokouksessa valittiin Puumerkin päätoimittajaksi Reijo Soininen. Kokouksen yhteydessä pidettiin ATK-klinikka, jossa kukin saattoi etsiä kootuista tiedoista sukujuuriaan. Tilaisuuden päätteeksi tutustuttiin maatalousoppilaitoksella viinin ja siiderin valmistukseen sekä viinapannuun ja viinankeittoon. Illalla nautittiin perinteinen rantakala Muuruveden rannassa. Juhlassa oli kuutisenkymmentä seuran jäsentä.

Kahdeksatta sukujuhlaa vietettiin Heinävedellä ravintola Kermankeitaalla 26.7.2008. Tilaisuudessa kuultiin kaksi juhlaesitelmää: Antti Soininen kertoi esitelmällään ”Sukulaissieluisuutta” Leppävirran Soinisten vaiheista ja Simo S. Soininen kertoi isoisänsä Olli Henrik Soinisen elämästä Arppen ja Lönnrothin sukujen vävypoikana. Soinisten Puumerkki nro 4 ilmestyi. Sukukokous nimitti sukukirjan painokuntoon saattamista varten toimikunnan, jonka puheenjohtajana toimi Simo S. Soininen ja jäseninä Veli Nykänen aineiston toimittajana ja kirjoittajana sekä Jouko Soininen Kaavin sukuhaaran aineiston toimittajana ja kirjoittajana. Sukukokouksen yhteydessä oli jäsenistöllä mahdollisuus tutustua sukukirjan käsikirjoitusluonnokseen ja tuoda kirjaa varten perhevalokuvia. Illalla nautittiin perinteinen rantakala Kermankosken kuohujen pärskeessä. Juhlaan otti osaa lähes sata seuran jäsentä.

Yhdeksäs sukujuhla pidettiin Varkaudessa hotelli Kuntorannassa 24.7.2010. Amerikasta saapunut Patricia Zellion (s. Soine) piti juhlaesitelmän ”Pekka Ville Soinisen Amerikan raitti”. Soinisten Puumerkki nro 5 ja kauan odotettu sukukirja ”Soinisten viisi vuosisataa” ilmestyivät. Sukuseura oli rekisteröity edellisenä vuonna. Seuran hallitukseen valittiin Annikki Hämäläinen, Tarja Kauppinen, Veli Nykänen, Sirpa Paltemaa, Aulis Soininen, Eeva Soininen, Jukka-Pekka Soininen, Simo S. Soininen ja Timo Soininen. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Veli Nykäsen, joka jatkoi seuran esimiehenä, varapuheenjohtajakseen Simo S. Soinisen, joka toimi seuran esimiehen varamiehenä, sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi Timo Soinisen, Puumerkin päätoimittajaksi Sirpa Paltemaan sekä rantakalaneuvokseksi Jukka-Pekka Soinisen. Sukukokouksessa päätettiin, että seura liittyy Sukuseurojen keskusliittoon. Kokouksessa oli läsnä yli sata seuran jäsentä. Ilta päättyi saunoen ja rantakalaa nauttien.

Kymmenettä sukukokousta ja samalla kaksikymmenvuotisjuhliaan seura vietti Vehmersalmen Juonionlahdella suvun rantakalaneuvoksen Jukka-Pekka Soinisen matkailuyrityksen tiloissa. Paikka on ollut yhden sukuhaaran alkuperäinen asuinpaikka jo 1600-luvun alusta alkaen. Ruskealan Soinisista periytyvä Jouni Erik Soininen piti juhlaesitelmän ”Ruskealasta evakkoon – Uuden-Seelannin ja Australian aurinkoon”. Seuran jäsenen taiteilija Riikka Soinisen suunnittelemat seuran viiri ja pöytästandaari tulivat myyntiin. Tilaisuudessa myytiin myös sukukirjan tietotikulla olevaa uudempaa painosta. Soinisten Puumerkki nro 6, joka oli samalla sukuseuran 20-vuotisjuhlajulkaisu, ilmestyi. Sukukokouksen vanhin osanottaja Niilo Soininen (s. 1931) Outokummusta sai lahjaksi Soinisten sukuseuran upouuden pöytästandaarin. Seuran pitkäaikainen sihteeri ja taloudenhoitaja Timo Soininen ilmoitti luopuvansa tehtävästä.

Seuran sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet valitaan kahdelle toimikaudelle. Hallituksessa jatkoivat Annikki Hämäläinen, Veli Nykänen, Sirpa Paltemaa, Aulis Soininen, Eeva Soininen, Jukka-Pekka Soininen sekä Simo S. Soininen. Uusiksi jäseniksi valittiin Pirjo S. Mankki ja Erkki Soininen. Sukujuhlassa juonionlahtelaista ja puutosmäkeläistä alkuperää olevan Pirjo S. Mankki piti alustuksen ”Juonionlahden ja Puutosmäen kylien kehitys 1600-luvulta 1700-luvun lopulla suoritettuun isojakoon asti”, jossa täsmentyi se, että Soiniset olivat saapuneet Juonionlahdelle 1600-luvun alussa levittäytyen myöhemmin Puutosmäkeen. Toki ensimmäinen Soininen, Klemetti nimeltään, oli saapunut Leppävirran Kurjalanrannalle kuusikymmentä vuotta aiemmin. Esitelmä aiheutti vilkkaan keskustelun, joka lopulta johti kokousväen vetoomukseen sukukirjan täydentämiseksi esimerkiksi sähköiseen muotoon. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Veli Nykäsen, joka jatkoi seuran esimiehenä, varapuheenjohtajakseen Simo S. Soinisen, joka toimi seuran esimiehen varamiehenä, sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi Sirpa Paltemaan, Puumerkin päätoimittajaksi Pirjo S. Mankin sekä rantakalaneuvokseksi Jukka-Pekka Soinisen. Juhlaan osallistui kuutisenkymmentä seuran jäsentä.

Yhdestoista sukujuhla pidettiin Maaningalla Maaninkajärven koululla 19.7.2014. Juhlassa kuultiin kaksi juhlaesitelmää: Simo S. Soininen kertoi teollisuusmies August Soinista ja Veli Nykänen käsitteli Eliel Soisalon-Soinisen murhaa ja sen jälkipuintia lehdistössä vuonna 1905. Tilaisuudessa kuultiin Soinisten sukuseuran laulun kantaesitys Aulikki ja Marko Etelärinteen esittämänä, palkittiin seuran pitkäaikainen sihteeri ja taloudenhoitaja Timo Soininen konjakkipullolla sekä sukukokouksen vanhin osanottaja Ulla Heikkinen (s. 1915) Jyväskylästä Soinisten sukuseuran muistolaatalla varustetulla pöytästandaarilla. Sukuseuran hallituksessa jatkavat Pirjo S. Mankki ja Erkki Soininen. Erovuoroisista valittiin uudelleen Veli Nykänen, Eeva Soininen, Jukka-Pekka Soininen ja Simo S. Soininen. Uusiksi jäseniksi valittiin Juha Saarela, Harri Soininen ja Raimo Soininen. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pirjo S. Mankin, varapuheenjohtajakseen Simo S. Soinisen, sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi Harri Soinisen, Puumerkin päätoimittajaksi Veli Nykäsen ja rantakalaneuvokseksi Jukka-Pekka Soinisen. Harri Soininen on sittemmin eronnut seuran hallituksesta. Juhlan päätteeksi tutustuttiin Maaningan 1800-luvun alkupuolella rakennettuun kirkkoon, vierailtiin Maaningan metsähautausmaalla sekä ortodoksisella hautausmaalla ja tutustuttiin Korkeakoskeen, Viannonkoskeen ja Ahkiolahden kanavaan. Juhla päättyi iltapalaan Maaningan Helmessä Maaninkajärven rannalla. Mukana oli tällä kertaa viitisenkymmentä seuran jäsentä.

Jäsenet ja jäsenkunta

Soinisten sukuseuran jäsenmäärä on viime vuosina ollut 70–90. Perhe katsotaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin sukuseuran kautta tavoitetaan 250–350 sukumme jäsentä. Jäseniä on ympäri Suomea sekä tällä hetkellä yksi jäsen Norjasta.

Soinisten Puumerkki ja Soinisten Sähkösanomat

Seura on vuodesta 2002 julkaissut Soinisten Puumerkki -nimistä lehteä sukukokouksen yhteydessä. Lehdessä on kerrottu suvun erilaisten henkilöiden elämästä ja työstä, julkaistu selvityksiä Soinisten vaelluksista vuosisatojen aikana ja suvun jäsenten kirjoittamia kertomuksia ja tarinoita. Ensimmäinen seuran tiedotuslehti Soinisten Sähkösanomat toimitettiin jäsenille vuoden 2015 alussa.