Lehdet

Soinisten Puumerkki

Soinisten puumerkki on Soinisten sukuseuran lehti. Sukuseuran jäsenille lehti jaetaan paperiversiona vain sukuseuran yleisessä kokouksessa. Kaikille jäsenille se on nähtävissä sukuseuran internet-sivuilla.

Ilmestyneet numerot:
1. numero puumerkki-2002 ilmestynyt 27.7.2002
2. numero puumerkki-2004 ilmestynyt 24.7.2004
3. numero puumerkki-2006 ilmestynyt 22.7.2006
4. numero puumerkki-2008 ilmestynyt 26.7.2008
5. numero puumerkki-2010 ilmestynyt 20.7.2010
6. numero puumerkki-2012 ilmestynyt 21.7.2012
7. numero puumerkki-2014 ilmestynyt 19.7.2014 
8. numero puumerkki-2017 ilmestynyt 
29.7.2017