Yleistä

YLEISTÄ

Soinisten sukuseura ry on perustettu Soisalon saaressa Puutosmäessä 2.8.1992. Seuran jäseniä on tällä hetkellä (huhtikuu 2015) 90. Seura merkittiin yhdistysrekisteriin 3.7.2009 nimellä Soinisten sukuseura ry. Seura on kuulunut vuodesta 2011 alkaen Sukuseurojen keskusliittoon.

Seuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä sekä edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Suvun eri haaroja on tutkittu jo lähes vuosisadan ajan. Ensimmäinen tutkimus Johnsson-suvusta julkaistiin jo vuonna 1925. Dosentti Arvo M. Soininen on julkaisussaan Pohjois-Savon asuttaminen keski- ja uuden ajan vaihteessa vuodelta 1961 selvittänyt myös Soinisten asettautumista asumaan pysyvästi Soisalon saareen ennen 1500-luvun puoliväliä. Vuonna 1969 on julkaistu täydentävä tutkimus em. Soininen-Johnsson -suvun alkupolvista. Tämän jälkeen useat tutkijat ovat selvitelleet oman sukuhaaransa vaiheita.

Seura kokosi eri taholta saadut tiedot yhteen ja julkaisi ne vuonna 2010 kirjassa Soinisten viisi vuosisataa Pohjois-Savossa. Kirjassa oli kahdeksan eri sukuhaaran tiedot, mutta sukuhaarojen liittymistä toisiinsa ei ollut selvitetty. Pääpaino oli Kuopion ja Leppävirran seudun Soinisten sekä Varislahden ja Kaavin Soinisten vaiheiden selvittämisessä. Pohjois-Karjalan Soinisten liittyminen em. Soinisiin oli selvittämättä, niinpä se päätettiin jättää tulevaisuuden haasteeksi. Kirjassa on runsas 1700 sukutaulua ja lähes 9500 henkilön tiedot.

Vuoden 2012 sukukokouksen jälkeen käynnistyi tutkimus, jossa selvitettiin perusteellisesti Soinisten alkuperää sekä eri sukuhaarojen liittymistä toisiinsa. Pirjo S. Mankin tutkimusten tuloksena on nyt voitu saattaa kaikki em. kirjassa olleet sukuhaarat yhteen Klemetti Soinisen jälkeläisiksi. Klemetti Soinisen tiedetään siirtyneen 1540-luvun alkupuolella silloisen Suur-Jääsken pitäjän Äitsaaresta Soisalon saaren Kurjalanrannalla sijainneeseen Kuivaniemen taloon. Myös Varislahden ja Kaavin sukuhaarojen liittyminen muuhun sukuun on selvitetty, juuret juontavat Soisalon saaren Juonionlahden kylässä 1600-luvun puolesta välistä alkaen isäntänä toimineen Tahvo Olavinpoika Soinisen veljeen Olaviin. Myös kolmannen veljeksen Heikin jälkeläiset on selvitetty. He siirtyivät Puutosmäen Pitkälahden tilan kautta eri puolille Kuopion maalaiskuntaa ja Leppävirtaa.

Uutena on löytö Pohjois-Karjalan Soinisten liittymisestä Leppävirran sukuhaaraan. Heidän juurensa juontavat 1600-luvun jälkipuolella Soisalon saaren Keinälänmäen sekä Soinilansalmen kylissä asuneisiin Soinisiin. Dosentti Arvo M. Soininen on aikoinaan tutkimuksissaan maininnut, että keskisestä Soisalon saaresta siirtyi Soinisia Rääkkylään ja Kiteelle 1600-luvun loppupuolella, joskaan tarkempaa selvitystä asiasta ei aiemmin ollut julkaistu. Aivan äskettäin on löydetty yhteys Kontiolahden Soinisiin. He eivät periydy Leppävirran Soinisista, vaan ovat siirtyneet Ruokolahden Soinilan kylästä Uukuniemelle 1600-luvun loppupuolella ja sieltä edelleen Kiteen (nykyisin Rääkkylän) Piimälahdelle 1730-luvulla. Näin myös Soinilan kylän Soinisten vaiheita on selvitetty. Soinilan tila on säilynyt suvulla näihin päiviin saakka, mutta suku otti Isovihan jälkeen käyttöön nimen Liukka.

Seuran sukujuhlia on tähän mennessä vietetty 11 kertaa kokoontuen suvun keskeisillä asuinpaikoilla Pohjois-Savossa. Ensimmäisiä sukujuhlia vietettiin Vehmersalmen Puutosmäessä, mikä olikin suvun varhaisia asuinpaikkoja 1600- ja 1700-luvuilla. Kymmenvuotisjuhlia vietettiin Leppävirralla ja tämän jälkeen juhlittiin mm. Kuopiossa, Muuruvedellä, Heinävedellä ja Varkaudessa. Kaksikymmenvuotisjuhliaan seura vietti Vehmersalmen Juonionlahdella suvun rantakalaneuvoksen Jukka-Pekka Soinisen matkailuyrityksen tiloissa. Paikka on ollut yhden sukuhaaran alkuperäinen asuinpaikka jo 1600-luvun alusta alkaen. Viimeisin sukujuhla vietettiin heinäkuussa 2014 Maaningalla, minne ensimmäiset Soiniset muuttivat jo 1700-luvun lopussa.

Seura juhlisti neljännesvuosisataista taivaltaan viettämällä kahdettatoista sukujuhlaansa suvun perinteisellä asuinseudulla eli Leppävirralla, Kylpylähotelli Vesileppiksessä lauantaina 29. heinäkuuta 2017.

Edessäsi ovat nyt seuran täysin uudistetut kotisivut, joilla pyritään jakamaan tietoa seuran toiminnasta ja innostamaan uusia jäseniä mukaan. Sivuja uudistettiin erityisesti kevään 2017 aikana, joten niillä kannattaa aika ajoin selailla. Ehdotukset sivujen kehittämiseksi ovat tervetulleita.

 

Seuran jäseneksi voi liittyä kotisivujemme kautta (Seura -päävalikon Liity-sivu) tai ottamalla yhteyttä seuran  esimieheen , katso Yhteystiedot -päävalikosta.  Jäsenmaksu on 15 €/perhe/vuosi vuodesta 2018 alkaen.

Teksti on laadittu vuonna 2015 ja sitä on täydennetty 25.4.2017 ja kolmea viimeistä kappaletta on ylläpidetty 2.4.2018.

Soinisten sukuseura ry Rek.nro 201287/3.7.2009 Kotipaikka: Kuopio